Akcesoria maszynowe BHP - wyposażenie do obrabiarek

bhp maszyn Osłony
obrabiarek
Lampy
maszynowe
Podesty
stanowiskowe
Wyłączniki
Start - Stop
Szlifierka taśmowa
do tokarki
Wyposażenie obiektów
produkcyjnych i magazynowych
sklep.europon.pl
wyłączniki maszynowe
lampy stanowiskowe do obrabiarek bezpieczeństwo obrabiarekwyłączniki-do-maszyn wymagane przepisami

  Wyłączniki  START / STOP z grzybkiem bezpieczeństwa

  bezpieczne - niskonapięciowe 24V ze stycznikiem  W ofercie posiadamy trzy rodzaje tych urządzeń w zależności od ich mocy:
 • Wyłącznik 3HP do maszyn i urządzeń, z silnikami : - o mocy do 2,25 kW / 5,5A prądu trójfazowego 400 V - oraz o mocy do 1,12 kW prądu jednofazowego 230 V

 • Wyłącznik 10HP do maszyn i urządzeń, z silnikami o mocy do 7,5 kW / 16,5A prądu trójfazowego 400 V

 • Wyłącznik 24HP do maszyn i urządzeń, z silnikami o mocy do 18 kW / 38A prądu trójfazowego 400 V
  Poziom niezawodności i bezpieczeństwa:
  B10d = 20 milionów cykli z obciążeniem stycznika zgodnie z EN / ISO 13849-1
  B10d = 1,369,863 cykli stycznika z obciążeniem nominalnym zgodnie z EN / ISO 13849-1
  Trwałość mechaniczna: 15 Mcykli
  Częstość: 3600 cykli / h przy temp. <= 60 ° C
  Czas reakcji:
  4 ….19 ms - otwarcie
  12….22 ms - zamknięcie


  Urządzenia spełniają wymagania określone przez:
 • dyrektywę niskiego napięcia 2006/95/EC
 • dyrektywę maszynową 2006/42/EC
 • dyrektywę kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC


wystarczy podłączyć i problem masz rozwiązanyDla przypomnienia, garść informacji dotyczących zasad stosowania wyłączników STOP w maszynach i obrabiarkach:

Obowiązek stosowania zatrzymania awaryjnego maszyn i urządzeń technicznych wynika z trzech odrębnych przepisów:

 • Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034) - § 52. 2 ust 2:
  "Gdy jest to konieczne w związku z zagrożeniami, jakie stwarza maszyna, i jej nominalnym czasem zatrzymania się, maszyna powinna być wyposażona w urządzenie do zatrzymywania awaryjnego".

 • Rozp. Min. Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745) - § 14 ust. 1:
  "Ze względu na zagrożenia, jakie stwarzają maszyny, w zależności od czasu ich zatrzymywania, wyposaża się je w urządzenie zatrzymania awaryjnego"

 • Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 zez zmianami z 2011 r. Dz.U. Nr 124, poz. 701) - § 24 ust. 1 ÷ 7:
  "Maszyna powinna być wyposażona w co najmniej jedno urządzenie do zatrzymywania awaryjnego, umożliwiające wyeliminowanie zaistniałego niebezpieczeństwa lub zapobieżenie jego wystąpieniu"

  Maszyna - obrabiarka winna być wyposażona w co najmniej jedno urządzenie do zatrzymywania awaryjnego. Wyłącznik do zatrzymywania awaryjnego ma umożliwić operatorom jak najszybsze zatrzymanie niebezpiecznych funkcji maszyny. Zatrzymanie awaryjne umożliwia operatorom zapobieganie wypadkowi. Zatrzymanie awaryjne nie zapewnia ochrony, a jedynie wspomaga pozostałe środki ochronne, takie jak osłony, wygrodzenia i urządzenia ochronne.
  Elementy sterownicze wyłączania awaryjnego muszą być wyraźnie rozpoznawalne i dobrze widoczne. Jest to ważne, ponieważ w nagłej sytuacji zasadnicza może okazać się błyskawiczna reakcja. Zwykle elementy sterownicze do zatrzymywania awaryjnego mają czerwony kolor i są umieszczane za żółtym tle. Elementy sterownicze do zatrzymywania awaryjnego muszą być szybko dostępne. Wymaganie to wpływa zarówno na dobór typu elementu sterowniczego, jak i na liczbę takich elementów oraz miejsce, w którym mają zostać zainstalowane. Elementy sterownicze do zatrzymywania awaryjnego mają często postać ręcznych przycisków grzybkowych.
  Warto przypomnieć kilka podstawowych właściwości STOP-ów awaryjnych i zasad ich stosowania. Ich konstrukcja powinna odpowiadać specyfice maszyn, z którymi współpracują i aranżacji przestrzeni pracy. Mogą to być wyłączniki uruchamiane przyciskiem, cięgnem lub nieosłoniętym pedałem. Bez względu na budowę, urządzenia te powinny być samozatrzaskujące się i powodować skuteczne otwieranie, tzn. niezawodne osiągnięcie rozdzielenia styków. Przywrócenie normalnego działania maszyny powinno być możliwe po doprowadzeniu elementu sterowniczego STOP-u do stanu wyjściowego i zresetowaniu.

 • Sklep z akcesoriami BHP dla przemysłu
  Specjalistyczny sklep przemysłowy.
  Bogata oferta wyposażenia BHP dla przemysłu, dla warsztatów, dla laboratoriów i innych stanowisk pracy.
  w tym: wyłączniki zabezpieczające, oœwietlenie stanowiskowe do tokarek frezarek obrabiarek, maty i podesty podłogowe do maszyn, odbojnice i bariery ochronne do budynków przemysłowych, wygrodzenia przestawne składane nożycowe i łańcuchowe.
  wyposażenie bezpieczenstwa
  SKLEP PRZEMYSŁOWY
  z a p r a s z a m y
  wyposażenie BHP dla przemysłu

  Pytania w zakresie prezentowanego tu wyposażenia przemysłowego prosimy kierować na adres:
  sklep@europon.pl